Lærlingebonus skal startes op igen

14 maj 2015

Bonusordningen som arbejdsgivere tidligere fik for at tage en elev eller lærling i lære bortfaldt 1. januar 2014. Beløbet var til sidst kr. 33.000 kroner per lærling, som arbejdsgiveren kunne søge og året før lå tilskuddet på kr. 70.000,-. Jeg mener at det vil være en god ting at få denne ordning genindført af flere grunde.
Mange unge skal først til at lære alt ting forfra, når de kommer i lære. Det er ting som at møde til tiden, være stabil i fremmøde, gør arbejdsopgaverne tilfredsstillende, ikke gå ind med støvler på, lære at rydde op efter sig og skal evt aflæres med nogle uvaner. Der kan også være ting som går i stykker, da eleven ikke er opmærksom eller tænker sig om. Det er nogle ting som arbejdsgiveren vil have penge for – for ellers vil de ikke investere tid og ressourcer i at lære en elev eller lærling op.

Der er tusindvis af unge håbefulde mennesker fra østeuropa som står på spring for at få arbejde i bl.a. Danmark og de bliver foretrukket i stedet for en elev og eller lærling. De er meget motiveret for at få et stykke arbejde, og tjene penge og de kræver heller ikke de store lønninger eller har urimelige ønsker til arbejdsforholdene. Disse østeruropæere er konkurenter til de unge danske elever og lærlinge og derfor hvis vi skal have de unge mennesker i gang specielt de sårbare unge, så vurderer jeg, at der er behov for en eller anden form for kompensation til arbejdsgiveren – fordi så gør det ikke så meget at eleven ikke arbejder helt så hurtigt i starten eller der bliver lavet lidt fejl indimellem indtil tingene er lært.

Hvilken beløbsstørrelse der gør at det vil være attraktiv for en arbejdsgiver at tage en lærling eller elev kan være lidt svært at vurderer, da det kommer lidt an på hvilket erhverv vi tænker på. F.eks i landbruget kan der hurtigt gå noget i stykker for flere tusinde kroner, hvis eleven ikke er opmærksom, hvorimod f.eks en kontorelev, der vil der ikke ske de helt større udgifter ved en fejl. Satsen kan evt sættes efter hvilket erhverv vi taler om og hvor stor risiko der kan være ved at ansætte en elev.

Jeg tænker at vi skal i dialog med arbejdsgivere og fagorganisationerne om dette. Jeg håber at Radikale Venstre vil gå ind i at arbejde for et forslag om bonusordning for elever da det som sagt også vil koste samfundet dyrt, hvis vi ikke får gang i de danske unge, som ikke kan få en læreplads eller elevplads og samfundet skal alligevel forsørge disse unge.

De virksomheder der tager en elev eller lærling skal belønnes og det er bedre end at pengene går til en form for skolepraktik, som aldrig kan måles med det at være på en rigtig arbejdsplads. Undersøgelser viser at mange håndværksmestre af især de små vil ansætte færre lærlinge – de vil ikke bøvle med unge mennesker der er blevet forkælet for meget hjemme fra.

Det vil kun være de allerbedste unge mennesker, der får en læreplads og kommer videre. De har vist i en prøvetid eller som skoledreng eller pige at de er motiveret og arbejdssom. Jeg er fuldstændig overbevist om at tilskud skaber flere praktikpladser. Vi skal tænke på at nogle af disse unge mennesker er nogle af de mest sårbare og svagste i vores uddannelsessystem og tæller unge fra både en anden etnisk herkomst end dansk som kan have svært ved at finde en praktikplads og det kan være unge som har haft psykiske problemer eller unge som har en social belastet baggrund eller andre ting.