Mærkesager

Kronisk syge
Jeg mener ikke at kronisk syge bliver vist den værdighed, som de fortjener, ved at det offentlige i årevis trækker dem rundt i den ene arbejdsprøvning efter den anden. Jeg mener, at folk med kronisk sygdom skal kunne afklares tidligere ift. hvor meget arbejdsevne de har. Læs mere

Liv i yderområder
Jeg vil ikke længere se til at skoler, butikker, plejehjem mv. lukkes ned. Derfor vil jeg arbejde for at mindske denne udvikling og være med til, at der i stedet for afvikling sker udvikling i disse områder. Læs mere

Landbrug
2020-planen siger, at der skal være dobbelt så mange hektar med økologisk dyrket jord. Det tror jeg ikke på, vi når, da vilkårene for økologisk landbrug simpelthen ikke er gode nok. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved nu. Læs mere