Kronisk syge

Jeg mener at folk med kronisk sygdom skal kunne afklares tidligere med hvor meget arbejdsevne de har. Jeg mener ikke at det offentlige får noget ud af at trække folk rundt i den ene arbejdsprøvning efter den anden som forløber i årevis. Derfor mener jeg at der skal være et loft over den periode, som man maksimalt skal arbejdsprøves i.

Mange folk med sygdom og handicap må igennem arbejdsprøvninger der varer i årevis som i nogle tilfælde kan forværre sygdommen, og ellers give stress og usikkerhed. Endvidere er det meget hårdt for denne gruppe mennesker at de hele tiden skal forholde sig til nye arbejdspladser, nye kollegaer og nye arbejdsopgaver. Nogle gange har man bare indtryk af at det er for at trække tiden ud og at det er kassetænkning.

Hvis sagsbehandleren har gjort sit arbejde godt nok med at beskrive den syges arbejdsevne, så mener jeg, at det skal være muligt at afklare den syges arbejdsevne på kortere tid og at arbejdsprøvning skal være på maksimum to år. Med den nye fleksjobordning er der jo mulighed for at regulere i timerne efter hvad den syge magter.