Landbrug

2020-planen siger, at der skal være dobbelt så mange hektar med økologisk dyrket jord. Det er jeg ikke sikker på, vi når, da vilkårene for økologisk landbrug ikke er optimale.

For at forbedre vilkårene for økologiske landbrugsbedrifter bør der bl.a sættes fokus på randzoner hos økologerne. Jeg vil arbejde for at randzonerne reduceres og evt. helt falder væk, fordi:

  • Økologer ikke sprøjter deres marker
  • Økologer gøder mindre på deres marker
  • Økologer må ikke have lige så mange dyre-enheder pr. hektar som konventionelle landmænd
  • Det bliver lidt lettere at være økologisk landmand
  • Det bliver mere økonomisk at drive økologisk landbrug
  • Det kan være med til, at færre landmænd går tilbage til at drive deres landbrug konventionelt