Liv i yderområder

Der sker alt for stor affolkning fra nogle kommuner i Vest- og Sydjylland, samt nogle af øerne. Skoler, butikker, plejehjem mv. lukkes ned. Derfor vil jeg gøre en indsats for at mindske denne udvikling og være med til at der i stedet for afvikling sker udvikling i disse områder. Jeg mener der kan gøres meget for at der fortsat er liv og udvikling i yderområderne i Danmark.

Der kan bl.a. flyttes statslige institutioner/styrelser ud – de behøver ikke absolut at skal ligge i København. Det er vigtigt at tænke landdistrikter og yderområder i beslutningerne inde på Christiansborg. Jeg vil desuden arbejde for muligheden for et statslån til finansiering af køb af boliger og etablering af virksomheder i yderområderne. Og derved gøre det nemmere for de små virksomheder at opretholde- og skabe nye arbejdspladser i lokalområdet.
Derudover vil jeg se på muligheden for at få flere studiepladser rykket ud af København og Århus, således at de unge fra ydreområderene af Danmark, ikke nødvendigvis behøver at fraflytte deres lokalområder for at studere.

Det er vigtigt at forstå at man i de små lokale samfund bærer på en stor lokalkultur og historie, derfor er det vigtig at vi gør det muligt for de lokalesamfund at eksponere netop deres kultur og historie. Således at man kan gøre de enkelte områder attraktive for turisme, og ikke mindst åbne muligheder for nye arbejdspladser. Hvorved man også styrker den lokale selvforståelse. Derfor skal der oprettes økonomiske puljer der kan søges til at støtte disse tiltag.