Maksimal grænse på arbejdsprøvning

22 maj 2015

Det er et problem at nogle sygdomsramte er faldet ud af arbejdsmarkedet og som ikke er afklaret inden deres sygedagpenge stopper.De folk skal vi have samlet op igen.

Det drejer sig om folk som har fået en sygdom måske en af de progressive typer der er kronisk eller arbejdsskade. De har fået sygedagpenge og har i en lang periode været i arbejdsprøvning, hvor der ikke er besluttet hvad de skal konkret. Folk skal ikke gå i årevis i den ene arbejdsprøvning efter den anden og ikke kan få afklaret deres situation.

Det er vigtigt at arbejdsprøvningen foregår så hurtigt som muligt og jeg mener, at det vil kunne og skal gøres inden for max to år, så de kronisk syge ved hvad de skal forholde sig til og ved hvad de kan stilles i udsigt for. Resultatet af arbejdsprøvningen må så vise niveauet for et fleksjob til den pågældende og Jobcenteret sørger selvfølgelig for opfølgning i et fleksjob og hvis det viser sig hen af vejen at der skal justeres i antal timer til en borger – ja så gøres dette enten op eller ned.

Vi kan ikke byde folk der har fået en svær lidelse og eller kronisk sygdom de vilkår mange udsættes for i dag i sygedagpenge- og dagpengesystemet. Det er opslidende for folk og mange må gå fra hinanden, da de ikke har råd til at den ene er uden et forsørgelsesgrundlag. Der er nemlig en hel del der faldt ud af sygedagpenge ordningen her i foråret fordi de ikke kan få kontanthjælp pga ægtefælles indtægt er for stor.

Men mange ved jo at vores husholdningøkonomi er jo for de flestes vedkommende baseret på to indtægter og hvis man bliver sygdomsramt er det jo ekstra hårdt oveni at skal af med sine værdier man har arbejdet for igennem mange år før der kan modtages kontanthjælp. Nogle gruppe sygdomsramte kan nu få en mindre ydelse men den gælder ikke for dem der faldt ud inden ordningen startede.

Det må gælde for alle med kronisk sygdom og svære lidelser.