Vækst i erhvervslivet

27 maj 2015

Virksomheder der klarer sig godt, skaber arbejdspladser og vækst til Danmark. Derfor vil jeg arbejde for at skabe endnu bedre vilkår for virksomhederne.

Der skal være mindre bureaukrati og mere hjælp at hente, hvis man støder på problemer. Hjælpen skal være der øjeblikkelig. Vi kan bare starte med institutionen SKAT, der giver hovedbrud for mange virksomheder.

En anden ting er, hvis en virksomhed skal have en udlænding ansat, skal der søges om arbejds- og opholdstilladelse og derefter når det er sket, skal der så udfyldes papirer til Det gule sygesikringsbevis. Arbejdsgiveren skal først på statsforvaltningen med den ansatte og efter nogle uger på kommunekontoret og have udlændingen med hver gang for at udfylde papirer mv.. Hvordan kan det være, at det ikke kan gøres i samme arbejdsgang eller i hvert fald i kommunen hvor arbejdsgiveren har sin virksomhed, da det er rigtig langt for mange at køre til de få statsforvaltninger, her i Danmark, der tager sig af dette.

Jeg vil arbejde for at forbedre og styrke rammevilkårene for dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser. Det skal være attraktivt at investere i Danmark – ikke mindst fordi vi har afgørende styrkepositioner inden for blandt andet forskning, grøn omstilling og moderne infrastruktur. Og fordi vi åbner og orienterer os mod en verden i forandring. Mange mange virksomheder har omgang med andre lande i form af eksport eller import, arbejdskraft og nyt teknologi og maskiner, messer i ind og udland og meget mere.